მფლობელი შიდა განყოფილების კედელზე დამონტაჟებული A / C